Turvallisia koteja eri elämänvaiheisiin

Yrjö ja Hanna -säätiö haluaa yhteiskunnallisena toimijana luoda ikääntyneille ja muille erityisryhmille viihtyisiä, yhteisöllisiä ja kohtuuhintaisia asuntoja tarvittavine palveluineen.  Tavoitteena...

Ikääntyminen kunniaan!

Väestömme ikärakenteen muutos edellyttää muutoksia myös kaupunkisuunnitteluun, jotta ikääntyvät pystyvät elämään asuinalueellaan hyvää arkea mahdollisimman pitkään. Tampereen Vanhuspalveluyhdistys ry on...